Jdi na obsah Jdi na menu

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání
Školní rok 2018/2019
 
Hudební obor
 
Přípravná hudební výchova 200,- Kč/měsíčně 1000,- Kč/pololetně
Skupinové vyučování - I. cyklus, výuka 2 - 4 žáků ve skupině 200,- Kč/měsíčně 1000,- Kč/pololetně
Individuální výuka na nástroj - I. a II. cyklus 320,- Kč/měsíčně 1600,- Kč/pololetně
 
 
Výtvarný obor
 
Přípravná výtvarná výchova, I. a II. cyklus 240,- Kč/měsíc 1200,- Kč/pololetně
 
 
Taneční obor
 
Přípravná taneční výchova 200,- Kč/měsíc 1000,- Kč/pololetně
I. a II. cyklus 240,- Kč/měsíc 1200,- Kč/pololetně
 
 
Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.
V mimořádných případech po individuální domluvě zákonných zástupců s ředitelem školy, je možné jiné nastavení data splatnosti. V případě, že nebude uhrazena úplata za vzdělávání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání žákem školy. Výuka ve státních školách je 100% dotována, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. Vzdělávání v ZUŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
 
 
Studium na ZUŠ může být ukončeno:
 
a)        neplatí-li žák příspěvek (školné)
b)        poruší-li závažným způsobem školní řád
c)        ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa
d)        ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci
e)        k 30. 6. pro neprospěch žáka
 
 
 
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel školy