Jdi na obsah Jdi na menu

Školné

VÝŠE MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO
Školní rok 2017/2018
 
Hudební obor
 
Individuální výuka žáků 300,- Kč/měsíc
Přípravná hudební výchova 200,- Kč/měsíc
Skupinové vyučování - I. cyklus 200,- Kč/měsíc
 
 
Výtvarný obor
 
Přípravná výtvarná výchova 180,- Kč/měsíc
I. a II. cyklus 230,- Kč/měsíc
Studium pro dospělé 550,- Kč/měsíc
 
 
Taneční obor
 
Přípravná taneční výchova 180,- Kč/měsíc
I. a II. cyklus 230,- Kč/měsíc
 
 
Školné se platí vždy jednorázově k 15. dni prvního měsíce začátku I. a II. pololetí školního roku.
 
Studium na ZUŠ může být ukončeno:
 
a)        neplatí-li žák příspěvek (školné)
b)        poruší-li závažným způsobem školní řád
c)        ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa
d)        ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci
e)        k 30. 6. pro neprospěch žáka
 
Vzdělání v ZUŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
 
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel školy