Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace

Prostřední 417; 696 17 Dolní Bojanovice

IČO: 70838437

e-mail: zus.bojanovice@email.cz

www.zusbojanovice.cz

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

 

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

 

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů - více zde

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů - více zde

 

Kontaktní údaje správce:

 

Název školy: Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace

IČO: 70838437

Sídlo: Prostřední 417; 696 17 Dolní Bojanovice

 

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Mgr. Jan Juřík

tel. +420 / 543 426 011

email: gdpr@sssbrno.cz