Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

  Potřeba dopřát hudební vzdělání každému tak, aby se dovedl v hudbě orientovat a obohatit estetické cítění vlastní i posluchačů, byla v Dolních Bojanovicích od nepaměti, ale až v roce 1958 založil Pavel Janeček, učitel Lidové školy umění v Hodoníně, hudební kurs při klubu MNV v Dolních Bojanovicích. S vědomím, že hudba není pouze zábavou, ale i určitým druhem umění ovlivňujícím charakterové vlastnosti člověka, uplatnil bohaté zkušenosti pedagoga a učitele hudby. Začínal s malým počtem žáků, které vyučoval ve svém rodinném domku. Později, když vzrostl počet žáků, zahájil výuku v prostorách určených původně pro místní autobusovou čekárnu u potoka Prušánka. V osmdesátých letech navštěvovalo kurz hudební výchovy každoročně asi 140 žáků. Nebylo snadné zajistit žákům kvalitní výuku, které nesměla chybět kromě individuální hry na hudební nástroj i teorie a hra v souboru, např. dechovém, smyčcovém, v cimbálové muzice a v neposlední řadě také sborový zpěv.
  Do roku 1992 byl velký problém s vyučovacími prostory, neboť žáků bylo velmi mnoho, takže se vyučovalo provizorně i v místnostech Slovácké chalupy (čís. 217). Situace se podstatně zlepšila po rekonstrukci staré základní školy v Prostřední ulici, ve které byla zásluhou starosty a vedení obce zřízena Základní umělecká škola v Dolních Bojanovicích, která byla vyčleněna organizačně pod Ministerstvo školství a školský úřad Hodonín.
  Konkursním řízením byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích Štěpán Esterka, absolvent brněnské konzervatoře. Do funkce ředitele nastoupil 1. ledna 1993. Od roku 2000 byla ZUŠ převedena pod JMK - odbor školství jako příspěvková organizace.
  V roce 2012 byl konkursním řízením do funkce ředitele jmenován absolvent brněnské JAMU Mgr. Stanislav Esterka. V současné době je na Základní umělecké škole poskytováno vzdělávání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.